Nachricht vom

Das Institut für Angewandte Linguistk und Translatologie begrüßt Prof. Dr. Elisenda Bernal, Professora agregada Serra Húnter an der Universitat Pompeu Fabra Barcelona, als Professorin auf der Marià-Villangómez-Gastprofessur für Katalanische Studien im Wintersemester 2021/22. Die Lehrveranstaltungen beginnen am 12. Oktober 2021 und finden in katalanischer Sprache statt. Wir laden alle Interessierten ein, sich in die digitalen Kurse einzuklicken.

Die Marià-Villangómez-Gastprofessur für Katalanische Studien wird im Studienjahr 2021/2022 von einer Expertin für Morphologie und Neologie wahrgenommen. Titel ihrer Lehrveranstaltung im Wintersemester 2021/22 ist Norma i llengua col·loquial: el caire de l’abisme. Melden Sie sich vom 25. September 2021 bis 8. Oktober 2021 per  E-Mail für die digitalen Veranstaltungen an.

Lehrveranstaltungen

Norma i llengua col·loquial: el caire de l'abisme (I)

Dienstag, 15:15–16:45 Uhr, digitale Veranstaltung
 

Norma i llengua col·loquial: el caire de l'abisme (II)

Donnerstag, 15:15–16:45 Uhr, digitale Veranstaltung

En aquests dos cursos es presentaran i es revisaran aspectes avançats i conflictius de gramàtica catalana (especialment, de sintaxi i lèxic), a partir de l’anàlisi de textos orals i escrits, que apareixen sovint tant en tasques de redacció com de traducció (i de revisió), amb una atenció especial al registre col·loquial, per tal com és on es generen més dubtes a l’hora de plasmar-lo en l’escrit i pel grau d’interferència que presenta amb el castellà.

Els cursos tenen un enfocament eminentment pràctic i es preveu treballar a partir de textos reals de diversos gèneres i àmbits, fer-ne l’anàlisi i reflexionar sobre les propostes que poden millorar-los, sense desdibuixar la intenció general del text.

Continguts

 1. Llengua i registre: estàndard i col·loquial. Models de llengua. La perspectiva de la GIEC (2016).
 2. Normativa bàsica al dia: revisió d’alguns temes controvertits.
  1. Pronoms febles i relatius, i duplicacions pronominals
  2. Preposicions i conjuncions
 3. Entre la norma i l’ús col·loquial.
  1. Pronoms febles: aspectes col·loquials
  2. Règim verbal: usos normatius i simplificacions col·loquials
  3. Lèxic: tractament de les paraules noves
  4. Lèxic: un argot català és possible (?)
 4. La llengua oral.
  1. Les propostes per a un estàndard oral de l’IEC
  2. L’oral col·loquial estandarditzat

Die Bibliographie stellen wir Ihnen als Download zur Verfügung.

Forschungstagung

Am 9. Dezember 2021 findet eine von Prof. Dr. Elisenda Bernal organisierte Forschungstagung zum Thema El prisma col·loquial statt. Sie widmet sich den Schwerpunkten

 • La  traducció
 • El diccionari
 • La pragmàtica
 • La (re)creació

Informationen zu dieser ganztägigen Veranstaltung werden rechtzeitig bekannt gegeben.