Studentka wučerstwa Tereza Pöpelec přeradźi, čehodla je so za serbšćinu jako dodatny studij rozsudźiła.

enlarge the image: Studentka wučerstwa Tereza Pöpelec
Studentka wučerstwa Tereza Pöpelec, foto: Swen Reichhold

Čehodla studuju serbšćinu jako dodatny studij?

Za wšěch studowacych wučerstwa na Lipšćanskej uniwersiće maja so we wobłuku dodatnych studijow wukonowe dypki docpěć. Pjeć wukonowych dypkow su tu za obligatoriski modul “Ćěło – hłós – komunikacija”  (KSK) rezerwowane. Zbytne dypki hodźa so mjez druhim z modulemi rěčneho centruma uniwersity napjelnić. Z lěta 2019 liči k tomu tež serbšćina.

Serbšćina jako dodatny studij hodźi so wosebje za studowacych wučerstwa, kotřiž njestuduja serbšćinu jako hłowny předmjet ale chcedźa pozdźišo přiwšěm na serbskich šulach wuwučować. Nałožowanje serbšćiny njeměło so jenož na wotpowědny předmjet wobmjezować, ale tež jako wobchadna rěč w dalšich předmjetach a we wšědnym šulskim dnju aktiwnje a prawje wužiwać.

Modul „Rěč a komunikacija 1a (Hornjoserbsce)” skići maćernorěčnym studowacym wulkotnu móžnosć, swoje znajomosće rěče wukmanić a do kontakta z druhimi studowacymi serbšćiny přińć. Wosebitu wotměnu skići seminar k zeznaću zakładow delnjoserbšćiny. Modul eksistuje tež nawopak za maćernorěčnych Delnjoserbow/-kow, tak zo leži wjetši fokus na delnjoserbšćinje a zdobom dobudu so zakładne znajomosće hornjoserbšćiny.