Veranstaltung am

Veranstaltungsort: HS 14

Linking Speech, Text and Dictionaries for Language Acquisition.

Dr. Caoimhín Ó Dónaill von der Ulster University hält am Donnerstag, den 12. Januar einen Vortrag für Studierende mit dem Schwerpunkt auf den Einsatz multimedialer Lernmaterialien, die auf authentischen Sprachinhalten basieren. Es werden Beispiele für Materialien vorgestellt, die bereits für den Erwerb des Irischen und anderer keltischer Sprachen erfolgreich eingesetzt wurden.

Linking Speech, Text and Dictionaries for Language Acquisition.

Dr. Caoimhín Ó Dónaill from Ulster University will hold a talk for students on Thursday, January 12th 2023. The talk will focus on the use of multimedia learning materials based on authentic language content. Sample materials that have been used successfully to assist with the acquisition of Irish and other Celtic languages will be presented. 

Nascadh Cainte, Téacs agus Foclóirí le haghaidh Sealbhú Teanga. 

Beidh aoichaint do mhic léinn leis an Dr Caoimhín Ó Dónaill ar an Déardaoin 12ú Eanáir 2023. Díreoidh an chaint ar an leas is féidir a bhaint as ábhair ilmheáin foghlama atá bunaithe ar ábhar dílis teanga. Cuirfear ábhar samplach i láthair ar baineadh leas fiúntach as cheana le cuidiú le sealbhú na Gaeilge agus teangacha Ceilteacha eile.