Na tutej stronje smy najwažniše informacije k spočatkej studija w zymskim semestrje 2022/23 na Instituće za sorabistiku zjeli. Wjeselimy so, zo sće so za studij pola nas rozsudźili a chcemy Wam z tutymi informacijemi orientaciju na spočatku studija wolóžić.

enlarge the image: Zwei Studentinnen sitzen auf dem Uni-Innenhof im Schneidersitz auf einer Bank und unterhalten sich. Im Hintergrund sind unscharf Menschen zu sehen, die ins Hörsaalgebäude gehen.
Foto: Kirsten Nijhof

Rady wopytajće tež centralnu stronu Lipšćanskeje uniwersity Studienstart. Tam namakaće powšitkowne a wažne informacije kaž tež hódnotne pokiwy za poradźeny spočatk studija.

Při prašenjach k studijej na našim instituće namakaće pomoc na stronje studijneho poradźowanja sorabistiki.

Zapisanje do modulow

Zapisanje do modula je zdobom přizjewjenje k modulowemu pruwowanju a přewjedźe so na Instituće za sorabistiku přez TOOL. Za module hłowneho předmjeta sće awtomatisce přizwoleni, při modulach wólbnowinowatostneho, wólbneho abo klučnokwalifikaciskeho wobłuka trjebaće přirjadowanje, kiž maće pak potom hišće wobkrućić. Bjez wobkrućenja njejsće k modulej přizjewjeni. Po tydźenju so daty do AlmaWeba migruja. Hač do deleka podateho dnja móžeće so w TOOLu wot modula wotzjewić, po ty jenož w AlmaWebje.

 • Zapisanje do modulow statneho eksamena wučerstwa serbšćiny:
  wot póndźele, 26.09.2022, 12:00 hodź. hač do wutory, 04.10.2022, 17:00 hodź.
 • Zapisanje do modulow hłownych předmjetow B. A. a M. A.:
  wot srjedy, 28.09.2022, 12:00 hodź. hač do wutory, 04.10.2022, 17:00 hodź.
 • Zapisanje do modulow wólbneho wobłuka a klučowych kwalifikacijow:
  wot srjedy, 28.09.2022, 12:00 hodź. hač do wutory, 04.10.2022, 17:00 hodź.
 • Wozjewjenje wo přirjadowanju wólbneho wobłuka a klučowych kwalifikacijow:
  hač do srjedy, 05.10.2022, 12:00 hodź.
 • Wobkrućenje moduloweho městna we wólbnym wobłuku a klučowych kwalifikacijach:
  wot srjedy, 05.10.2022, 12:00 hodź. hač do štwórtka, 06.10.2022, 23:59 hodź. přez studowaceho
 • Wotzjewjenje wot modulow w AlmaWebje wot 10. oktobra 2022 hač do 06.01.2023 w Almawebje

Terminy a časy

Zymski semester 2022/23

podawk, zarjadowanje termin, čas

Započatk semestra

01.10.2022

Zapisanje do modolow – wučerstwo

26.09.2022, 12 hodź. do 04.10.2022, 17 hodź.

Zapisanje do modolow B. A., M. A., wólbny wobłuk, klučowe kwalifikacije

28.09.2022, 12 hodź. do 04.10.2022, 17 hodź.

Zawodne zarjadowanje Instituta za sorabistiku

04.10.2022, 14 hodź.

Započatk wučbnych zarjadowanjow

10.10.2022

Pokutny dźeń (bjez čitanjow)

16.11.2022

Dies academicus (projektny dźeń)

02.12.2022

Přechod do noweho lěta (bjez čitanjow)

21.12.2022 do 03.01.2023

Dźeń wotewrjenych duri

12.01.2023

Kónc wučbnych zarjadowanjow

04.02.2023

Wróćopřizjewjenje k lětnjemu semestrej 01.12.2022 do 15.02.2023

Kónc semestra

31.03.2023

Zawodne zarjadowanje

Dnja 4. oktobra 2022 w 14:00 hodź. wotměje so zawodne zarjadowanje Instituta za sorabistiku Zahajenje semestra a tradicionelne twarjenje hodźinskeho plana. Studowacy wšitkich studijnych předmjetow našeho instituta su wutrobnje witani. Zetkanje wotměje so w słucharni 12, Universitna dr. 3, 04109 Lipsk.

Słucharnjowe twarjenje, Universitna dr. 3, 04109 Lipsk

enlarge the image: Plakat Semestereröffnung und traditioneller Stundenplanbau
Plakat: Institut za Sorabistik

Tuchwilny hodźinski plan

Sćehńće sej tuchwilny hodźinski plan:

Hodźinski plan za zymski semester 2022/23
PDF 413 KB

To móže Was tež zajimować

Lehrveranstaltungen

wjace zhonić

HSB za ludźi bjez znajomosćow serbšćiny

wjace zhonić

Studijny poskitk při Instituće za sorabistiku

wjace zhonić